Możesz zostać właścicielem domeny dobryginekolog.info !!!

Domena przeznaczona jest na sprzedaż. Więcej informacji drogą mailową

 

 


Informujemy, że ze względu na przepisy RODO dodawanie opinii oraz ginekologów zostało czasowo wstrzymane.

Regulamin serwisu

Serwis internetowy dobryginekolog.info zwany dalej serwisem zlokalizowany jest pod adresem http://www.dobryginekolog.info.

Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.

Zamieszczanie oraz utrzymanie podstawowych informacji o placówkach ginekologicznych jest BEZPŁATNE.

Planuje się możliwość zamieszczania odpłatnie:

  • pełnej oferty placówki, wraz z galerią zdjęć, formularzem kontaktowym i linkiem do strony internetowej
  • wyróżnienie placówki na umieszczeniu jej na pierwszym miejscu w wynikach wyświetlania
  • rotacyjnej reklamy placówki na stronie głównej lub pozostałych podstronach serwisu

Zabronione jest zamieszczanie danych związanych ze stronami bądź podmiotami, których treść lub działalność jest sprzeczna z prawem.

Użytkownik oświadcza, że informacje zamieszczane przez niego w serwisie nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw własności przemysłowej.

Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do treści oraz  zdjęć zamieszczanych w serwisie.

W przypadku, jeżeli właściciel serwisu w jakimkolwiek charakterze zostanie włączony w jakiekolwiek roszczenie, powództwo, proces, postępowanie, dochodzenie lub śledztwo, w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika danych w serwisie, wówczas Użytkownik zwróci właścicielowi serwisu niezbędne wydatki (w tym koszty spraw sądowych i koszty zastępstwa procesowego) w przypadku, kiedy właściciel serwisu będzie ponosił takie wydatki w związku z postępowaniem. Użytkownik zobowiązuje się również zwolnić z odpowiedzialności, chronić oraz zabezpieczać właściciela serwisu w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa przed jakimikolwiek szkodami, roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami oraz wydatkami powstałymi w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika danych w serwisie, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe zwrócić właścicielowi serwisu wszelkie wypłacone odszkodowania.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

  • poprawność i aktualność danych zawartych w bazach danych oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów;
  • decyzje lub działania jakie użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w serwisie;
  • niewłaściwe działanie mechanizmów serwisu;
  • korzystanie przez użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  • szkody poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu użytkownika,
  • przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu użytkownika wirusami.

Wielokrotne dodawanie tych samych danych jest zabronione i skutkuje usunięciem wszystkich danych. Użytkownikowi korzystającemu z serwisu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu, całości lub istotnej co do jakości lub ilości części bazy danych. Użytkownik nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości bazy danych.

Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników.

Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych firmy" oraz "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych firmy.

Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane użytkownikom na stronach internetowych serwisu.

 
Ostatnio oceniane placówki